Wat is er nodig om uw aangifte inkomstenbelasting

te verzorgen over het jaar 2021

Wat is er nodig om uw aangifte inkomstenbelasting te verzorgen over het jaar 2021

 • Geldig paspoort of rijbewijs en indien mogelijk een goed leesbare kopie daarvan. Let op: van het “nieuwe” rijbewijs ook een kopie van de achterzijde
 • Voorlopige aanslag(en) of voorlopige teruggaaf (inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, aanslag inkomensafhankelijke zorgverzekeringswet, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag over het jaar 2021
 • Geboortedata, voorletter(s) en Burgerservicenummers van kinderen die op 1 januari 2021 jonger zijn dan 12 jaar.
 • Jaaropgaaf werkgever(s) en/of uitkeringsinstanties
 • Jaaropgaaf betaalde hypotheekrente/ ontvangen bouwrente/ saldo hypothecaire lening(en)/ WOZ-beschikking met peildatum 1 januari 2020 (belastingjaar 2021). Dit kunt u terugvinden op de door u betaalde aanslagen van de Gemeentelijke belasting of Waterschap.
 • Afrekening van de notaris bij aankoop en/of verkoop van een woning of wijziging van de hypothecaire lening
 • Factuur voor taxatiekosten bij aankoop van een woning of wijziging van de hypothecaire lening
 • Factuur betaalde bemiddelingskosten hypothecaire lening
 • Bij giften de betreffende afschriften van de bankrekening waarvan deze zijn betaald
 • Indien uw vermogen op 1 januari 2021 hoger is dan € 50.000,00 per persoon, inclusief aandelenbezit, kapitaalverzekeringen, contant geld en tweede woning, de dagafschriften met daarop de saldo’s per 1 januari 2021 en 31 december 2021. Voor groene fondsen is een aparte vrijstelling.
 • Jaaropgaven van aandelenbezit per 1 januari 2021 en 31 december 2021
 • Overzicht(en) van betaalde dividendbelasting 2021
 • (WOZ) Waardegegevens tweede woning in Nederland
 • Onderbouwde schatting waarde tweede woning in het buitenland
 • Overzicht van de opgebouwde waarden van kapitaalverzekeringen per 1 januari 2021 en indien al aanwezig die van 31 december 2021
 • Bij betaalde premies voor lijfrenten de benodigde betaalbewijzen alsmede, indien van toepassing, een opgaaf van het pensioenfonds met daarop de opbouw over het jaar 2020 (A-factor)
 • Overzicht van betaalde studiekosten (er geldt een drempel van € 250,00). In aanmerking komen uitgaven voor lesgeld, cursusgeld, collegegeld, examengeld, promotiekosten, kosten voor de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen. Reiskosten zijn niet aftrekbaar. 
 • Ziektekosten: De aftrek van ziektekosten zijn beperkt. Binnen bepaalde grenzen zijn alleen nog gemaakte kosten voor ziekte en invaliditeit aftrekbaar die betrekking hebben op: 
 • Kosten voor medicijnen op doktersvoorschrift, niet de zogenaamde zelfzorgmiddelen 
 • Kosten voor medische hulpmiddelen zoals koortsthermometer, precisieweegschaal, cardiofoon, bloeddrukmeter. 
 • Kosten voor brillen, contactlenzen, rollators, scootmobielen, rolstoelen en looprekken alsmede het onderhoud daarvan zijn niet aftrekbaar. Maar wel aftrekbaar zijn nog kosten voor bijvoorbeeld een hoorapparaat of de daarvoor aangeschafte batterijen 
 • Kosten gemaakt voor de aanschaf en/of huur van verpleegartikelen 
 • Kosten gemaakt voor steunzolen, kunstledematen, breukbanden, speciale korsetten, orthopedisch schoeisel, elastieken kousen, pruik (op medisch advies) woningaanpassingen 
 • Vervoerskosten 
 • Extra uitgaven voor particuliere gezinshulp 
 • Extra uitgaven voor kleding en beddengoed 
 • Uitgaven voor medische behandelingen, anders dan bij oogaandoeningen, op doktersvoorschrift. 
 • Tandartskosten, niet de kosten van een (aanvullende) verzekering 
 • Kosten voor paramedici/ alternatieve genezers – kosten voor psycholoog, orthopedagoog, denk ook aan kosten voor remedial teacher, anders dan opvoedkundige en onderwijskundige hulp. 
 • Er geldt voor deze kosten wel een drempel. 

Wij nemen graag de zaken uit handen die je afleiden van jouw hoofdactiviteiten. Denk aan administratieve zaken zoals boekhouding, financiële-, loon- en/of personeelsadministratie. Verder helpen we je graag bij jouw belastingzaken. We kunnen je voorzien van gedegen advies of nemen zaken uit handen, zoals het doen van een aangifte vennootschaps- of aangifte dividendbelasting, aangiften omzetbelasting, het opstellen van bezwaar- en beroepsschriften. Natuurlijk regelen we ook je zaken met betrekking tot verslaggeving, zoals begrotingen, prognoses, jaarrekeningen en/of periodieke verslagen.

Een administratiekantoor dat alles regelt

Of je nu zzp’ er bent, zich bevindt in het midden- en kleinbedrijf, besloten vennootschap of een stichting of vereniging van eigenaren heeft, Administratiekantoor Du Floo helpt je om administratie en belastingzaken goed op orde te hebben.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Aarzel niet, wij zijn je graag van dienst!

De bedrijfsvoering van Administratiekantoor Du Floo is in handen van Charlotte Hornstra – Du Floo en Jos Du Floo.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Voor bezoeken binnen (en indien nodig buiten) onze kantooruren maken wij graag een afspraak.

Bel ons op telefoonnummer 06-3418 44 76, stuur een e-mail of gebruik ons contactformulier.